JEZIK RAČUNALA

Popunite praznine!

Popunite praznine odgovarajućim riječima, a za provjeru svojih odgovora pritisnite gumb "Provjeri". Možete koristiti i gumb "Pomoć" kako bi se pojavilo traženo slovo u prazninama i olakšalo vam rješavanje vježbe.Također, možete koristiti i gumb "[?]" za dobivanje rješenja. Napomena: korištenje gumba "Pomoć" i "[?]" smanjuju se konačni bodovi.
   0      0 i 1      0,1,2,3,4,5,6,7,8 i 9      1      10      2      256      Bajt      bajt      bit      dva   
Najmanja količina podataka koju računalo prepoznaje i obrađuje zove se . Jedan bit može imati stanja. Često se stanje prikazuje kao true (točan podatak), a stanje kao false (lažni podatak). Baza dekadskog brojevnog sustava je broj , a binarnog broj . Dekadski brojevni sustav koristi znamenke , a binarni . Grupa od 8 udruženih bitova uvijek čini jedan . je osnovna jedinica za zapis podataka u spremnik računala. Jedan bajt može imati stanja. Vrijednost svakog težinskog mjesta u bajtu povećava se puta gledajući zdesna na lijevo.