2015-11-25 11:07:44

KAM SE KOJE SMEČE MEČE

Nedavno je našu školu posjetio Goran Sabol iz međimurske organizacije za zaštitu prirode "Nobilis " koji nam je na vrlo zanimljiv način pokazao "kam se koje smeče meče".

Čakovečki "ČAKOM" i "Nobilis" u suradnji, napravili su projekt za vrtiće i škole "Kam se koje smeče meče", kojim žele skrenuti pažnju djece na to da sav otpad nije smeće i na važnost reckliranja te odvajanja otpada. U ovoj poučnoj radionici sudjelovali su svi učenici naše škole, a uz to su naučili i mnogo korisnog te se i poigrali.


I.osnovna škola Čakovec